روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها (مقاله)

منظور از ارتباط با رسانه ها مجموعه فعالیتهایی است که به منظور انعکاس فعالیت های شرکت و در جریان قرار دادن مشترکین خود با بهره گیری از توان رسانه های ارتباط جمعی (اعم از سمعی ، بصری ، مجازی و مکتوب) انجام می دهیم.

۶- مقاله:

مقاله نوشته ای است درباره موضوع خاصی که  نظریات و دریافت های یک نویسنده را درباره آن موضوع به دیگران منتقل می کند

به عبارت دیگر مقاله نوشته ای است که مبهمات موضوع انتخاب شده را با استفاده از تحقیقات  و پژوهش حل و فصل می کند چون اکثر مقالات نظر و عقاید خاص نویسندگان را بیان می کنند و بیشتر با انتقاد همراه هستند بنابراین بیشتر جنبه تفسیری دارند مقاله می تواند در زمینه های گوناگون از مسائل ساده تا پیچیده ترین مسائل باشد .

مقاله اغلب جنبه تفسیری دارد و طبعا منظر و عقیده خاص نویسنده را درباره موضوع مقاله بیان می‌کند  اما خبر امری تازه یا وقوع حادثه‌ای را به آگاهی می‌رساند.در گزارش نیز نویسنده سعی در نشان دادن امور محسوس است .

یک مقاله گزارش نوشته شده و انتشار یافته ای است که نتایج تحقیقات جدید در آن حوزه تخصصی را تشریح می نماید . می توان گفت: انتشار مقالات راهی است که یک محقق نتایج کار تحقیقاتی خود را با دیگر محققان و یا دانشمندان به اشتراک می گذارد و یا کارهای تحقیقاتی سایر محققان را در قالب یک مقاله مروری ارائه می نماید. می توان گفت جهت تکامل علم وجود مقالات اجتناب ناپذیر است چرا که مقالات مرتبط با یک زمینه علمی به صورت زنجیر وار به هم متصل بوده و اساس و بنیان کارهای تحقیقاتی هر محقق، مقالات قبلی می باشد. بنابراین باید دقت کرد که هدف یک مقاله علمی دادن اطلاعات است و نه تحت تاثیر قرار دادن خواننده . مهمترین ویژگی مقالهء خوب وجود نوآوری در آن‏ است. مقاله باید به موضوع جدیدی پرداخته و یا نظری تازه‏ و بکر را در مورد مسئله‏ای قدیمی بیان کند.به عبارت دیگر فلسفه اصلی مقاله نویسی ارائهء دیدگاههای جدیدی است‏ که برای جلوگیری از کهنه شدن و یا به این دلیل که هنوز تکمیل نشده تا به صورت کتاب به دست خوانندگان برسد به شکل مقاله در نشریات تخصصی چاپ می‏شود.

هنگام نوشتن یک مقاله،شما در حال ساخت مورد و مساله ای جهت ارزیابی نقطه نظرات شخصی،تجزیه و تحلیل ،تفسیر و یا نشان دادن مجموعه ای از حقایق و روش ها هستید .

در این رابطه نیز روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی بیش از ۴۰ مقاله مرتبط با موضوعات آبی، فرهنگسازی، سیاست های وزارت نیرو و علمی را در زمان های مختلف و به جهت آگاهی و اطلاع یابی همکاران هم بر روی سایت شرکت و هم به صورت اتوماسیون ارسال کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات