جوابیه:  شهرداری شیراز به جای فرار به جلو پاسخگو باشد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات