هرس بی موقع درختان در خیابان اردیبهشت شیراز، با دخالت نیروهای اداره کل حفاظت محیط زیست فارس متوقف شد

هرس بی موقع درختان در خیابان اردیبهشت شیراز، با دخالت نیروهای اداره کل حفاظت محیط زیست فارس متوقف شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات