عیادت مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس از محیط بان مصدوم پارک ملی بمو

عیادت مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس از محیط بان مصدوم پارک ملی بمو

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات