خلع ید و قلع و قمع ۲۸ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در شهرستان فسا

خلع ید و قلع و قمع ۲۸ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در شهرستان فسا

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات