مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در جلسه تشکل های مردم نهاد: با توجه به ازدیاد و رشد گیاهان مرتعی تشکل های مردم نهاد بیش از پیش برای مقابله با آتش سوزیهای احتمالی آماده باشند

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در جلسه تشکل های مردم نهاد: با توجه به ازدیاد و رشد گیاهان مرتعی تشکل های مردم نهاد بیش از پیش برای مقابله با آتش سوزیهای احتمالی آماده باشند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات