متخلف حرفه ای شکاروصید در دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان

متخلف حرفه ای شکاروصید در دام مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات