دستگیری صیادان غیر مجاز تیهو،توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

دستگیری صیادان غیر مجاز تیهو،توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات