برگزاری جلسه بررسی مسائل شهرستان زرند با حضور استاندار، مدیرکل حفاظت محیط زیست وجمعی از مسولین استان

برگزاری جلسه بررسی مسائل شهرستان زرند با حضور استاندار، مدیرکل حفاظت محیط زیست وجمعی از مسولین استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات