افزایش همکاری سازمان فرهنگی...

افزایش همکاری سازمان فرهنگی...

همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عباس ملازینلی رئیس سازمان در دیدار با سرهنگ محمد پورشمس رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با تاکید بر این که همکاری سازمان با پلیس راهنمایی و رانندگی، رفاه و آسایش شهروندان را در پی دارد، عنوان کرد: افزایش همکاری و تعاملات فرهنگ محور این دو نهاد که مستقیماً با مردم در ارتباط اند ثمرات و دست آوردهای ارزشمندی دارد که موجبات آسایش شهروندان در زندگی شهری را فراهم می آورد.
وی در ادامه نسبت به همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان در حوزه آموزش شهروندی اعلام آمادگی کرد.
همچنین سرهنگ محمدپورشمس رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد در ادامه با اشاره به این که موفقیت پلیس در گرو تداوم هماهنگی و همکاری با شهرداری است، اظهار داشت: مجموعه پلیس به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی در عرصه های شهری نقاط مشترکی با شهرداری دارد که برای تحقق اهداف مشترک این دو نهاد، نیازمند تعاملات و همکاری ویژه ای با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد می باشیم.
وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش های لازم ترافیکی به شهروندان و نقش موثر رویدادهای فرهنگی در تحقق این مهم، بیان داشت: امروزه در جوامع، ترافیک بخشی از اجتماع محسوب می شود که این موضوع در شرایط کنونی یزد معضل قابل توجهی را ایجاد کرده است که می بایست با ایراد برنامه ها و تبلیغات فرهنگی، آموزش های لازم را به شهروندان ارائه داد تا شاهد کاهش این مهم و کنترل مضاعف آن در معابر شهری باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات