تداوم طرح ساماندهی تابلوهای...

تداوم طرح ساماندهی تابلوهای...

تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی به منظور زیبا سازی فضای شهری، ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری، ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی اجرا می شود .

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد، محمد صفدرپور رئیس سازمان گفت: تداوم طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی به منظور زیبا سازی فضای شهری، ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری، ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی اجرا می شود.

وی با اشاره به بند بیست و هفت ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری‌ها مبنی بر ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی که از وظایف شهرداری است اظهار داشت: همواره حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی مردم بوده و ازآبان ماه سال گذشته عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی آغاز شده است.

صفدرپور افزود: در ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی علاوه بر این که پرسنل سازمان با مراجعه حضوری به مغازه ها، شرکت ها و ادارات مختلف، صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می کنند و در موارد غیرمجاز بودن تابلو ها اخطار و فرصتی داده خواهد شد تا در بازه زمانی مشخص، نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی تابلوها اقدام کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، این سازمان، به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌پردازد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات