روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها (خبرگزاری)

منظور از ارتباط با رسانه ها مجموعه فعالیتهایی است که به منظور انعکاس فعالیت های شرکت و در جریان قرار دادن مشترکین خود با بهره گیری از توان رسانه های ارتباط جمعی (اعم از سمعی ، بصری ، مجازی و مکتوب) انجام می دهیم.

۹- خبرگزاری:

خبرگزاری ها رکن اساسی در فرایند خبر رسانی و محور مباحث مربوط به مقوله تخصصی تولید خبر به شمار می روند.

دکتر یونس شکرخواه ، استاد ارتباطات نیز می گوید : «خبرگزاری به مفهوم کلاسیک آن یک سازمان تخصصی محلی، ملی و بین المللی برای گرد آوری و توزیع خبر است که ماموریت تولید و توزیع خبر برای روزنامه ها ، مجلات و سازمان های رادیویی و تلویزیونی را بر عهده دارد. خبرگزاری ها منابع اولیه هستند و برای منابع ثانویه (روزنامه ها ، مجلات و ...) خبر تولید می کنند. آنها تولید کننده مواد خام خبری هستند و پردازشگر اخبار دیگران محسوب نمی شوند.»

بیشتر خبرها به ویژه خبرهای خارجی که مطبوعات و سایر رسانه های خبری  استفاده می  کنند از طریق خبرگزاری ها دریافت می شود، زیرا اغلب این رسانه ها دفتر نمایندگی یا خبرنگار متخصص در خارج از کشور ندارند و مشکلات مالی و فنی نیز این امکان را به آنها نمی دهد.

خبرگزاری بین المللی و خبرگزاری مهم دیگر در تمام ساعات شبانه روز مشغول فعالیت هستند و اخبار بی شماری را که از خبرنگاران خود در سراسر جهان دریافت می کنند برای روزنامه ها، رادیو - تلویزیون ها و سایر موسسات خبری ارسال می کنند و آنها  را در جریان رویدادها قرار می دهند.

نوشتن خبر برای خبرگزاری ها ساده تر از خبرنویسی برای سایر رسانه هاست که هر کدام بر اساس ویژگی های ارتباطی خود مخاطب را هدف گرفته اند زیرا خبرگزاری ها در این حالت حلقه واسط بین رویدادها و رسانه های خبری هستند و در حقیقت گزارش های خود را برای متخصصانی می فرستند که باید به گونه ای دیگر عمل کنند اما اگر قرار باشد خبرگزاری ها اینترنتی باشند، دیگر خبرنویسی برای آنها به همان سادگی قبل نخواهد بود و خبرگزاری ها باید تابع نوع دیگری از روزنامه نگاری نیز باشند .

با این توضیح،اصحاب روابط عمومی ناگزیرند به استقبال فناوری های جدید بروند تا به تصورغالب مبنی بر ناکارآمدی روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های اجرایی پایان دهند که از جمله فعالیت های اجرا شده توسط روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی در زمینه ارتباط با خبرگزاری های مختلف در سال ۹۷ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارتباط با ۳۹ خبرگزاری و پایگاه خبری
 • ارسال خبر به خبرگزاری های سراسری و استانی به تعداد ۲۱۸ مورد
لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

  شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

   نظرات