روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها (مطبوعات)

منظور از ارتباط با رسانه ها مجموعه فعالیتهایی است که به منظور انعکاس فعالیت های شرکت و در جریان قرار دادن مشترکین خود با بهره گیری از توان رسانه های ارتباط جمعی (اعم از سمعی ، بصری ، مجازی و مکتوب) انجام می دهیم.

۸- مطبوعات

جراید نشریه هایی هستند که بعد از چاپ در فواصل زمانی معین منتشر می شوند و شامل اخبار، سرمقاله، ستون های تفسیر،صفحه سرگرمی، گزارش آب و هوا، آموزش آشپزی و... می باشند.

از دیگر ویژگی های جراید این است که درباره موضوع‌های روز به بحث می‌پردازند؛ و مخاطب آن ممکن است ساکنان شهری کوچک یا بزرگ، استان، کشور، و حتی یک قاره یا کل کره زمین باشد. به دلیل فوریت طرح مسائل و نیز وسعت بازتاب اجتماعی،مطبوعات همواره وسیله‌ای سبک‌تر و سریع‌تر نسبت به کتاب بوده‌اند. امروزه مطبوعات، علاوه بر ارائه گزارش وقایع، دیگر مطالب مورد توجه عموم را نیز دربردارند. مطبوعات، در واقع، رویدادها را همانند کتاب یا رادیو و تلویزیون نشر نمی‌دهند؛ زیرا نه همچون کتاب فرصت و فضای کافی برای تحلیل و ارزیابی اخبار دارند و نه مانند رادیو و تلویزیون با شتابزدگی همراه است ؛ بلکه در حدفاصل این دو قرار می‌گیرد. به‌علاوه،مطبوعات در صفحات متعدد خود می‌توانند صدها خبر گوناگون را درج کنند و چند برابر رادیو و تلویزیون مطلب ارائه دهند در مطبوعات می‌توان با توجه به گروه‌های مختلف خوانندگان و علایق گوناگون آنان، متون، صفحات، و حتی چاپ‌های جداگانه تولید کرد و انواع خبرهای عمومی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، و جزآن را به چاپ رساند .

مطبوعات در ایران هشتادونه سال عمر خود را در دوره قاجار، پنجاه و سه سال را در دوره پهلوی، و بیست و دو سال را در دوران جمهوری اسلامی گذرانده‌اند و انتشار آنها همواره با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است.

اعمال قدرت بر رسانه از ظریف ترین و در عین حال مهمترین فرایند های کار در روابط عمومی است ، رسانه و روابط عمومی بر هم تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند و بده بستان نوشته و نانوشته دارند و برای این کار از توانائی ها و ابزارهای خاص خود بهره برداری می کنند، دنیای پیچیده و دم به دم متمدن امروز از یکسو رسانه ها را بواسطه منافع اقتصادی به تامین خبر و رقابت در اطلاع رسانی به سازمان ها نزدیک تر نموده و از سوی دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی را برای توسعه فرایند تبلیغات و جلب افکار عمومی به رسانه ها وابسته ساخته است ،

یک ارتباط مفید و سازنده فی مابین رسانه روابط عمومی تدریجا شکل می‌گیرند و به نقطه مناسب خود می رسد، برخلاف تصور اولیه روابط عمومی قادر است با ابزارها قدرتی که ذکری از آنها به میان رفت بخشی از مدیریت رسانه را در اختیار بگیرد ، در همین زمینه اگر روابط عمومی‌ها از یک انسجام مدیریتی برخوردار باشند قادرند تاثیر بلا منازع خود را به رسانه برجای گذارند، آنها می توانند جامعه مطبوعاتی و رسانه ای یک منطقه یک استان و حتی یک کشور را تا حدود زیادی هدایت و کنترل کنند و به جلب افکار عمومی مورد نظر خود بپردازند برای همین امر در کشورهای توسعه یافته جایزه بهترین روابط عمومی را به افرادی می دهند که بیش از همه در جلب افکار عمومی موفقند .

از طرفی  وابط عمومی ها و مطبوعات به عنوان دو کانون مهم نظام ارتباطی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه برعهده دارند و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی با استفاده از ظرفیت مهم مطبوعات در اطلاع رسانی تلاش کرده سواد آبی جامعه را ارتقا دهد.

از جمله فعالیت های این دفتر در این زمینه در سال ۹۷ شامل:

 • چاپ  گزارش در روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد
 • چاپ  خبر در روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد
 • ارتباط با ۶۸ روزنامه و هفته نامه
 • چاپ ۵۲ مورد آگهی مناقصه در روزنامه های سراسری و محلی
 • ارسال گزارش به روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد
 • ارسال خبر به روزنامه های سراسری و محلی ۲۱۸ مورد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

  شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

   نظرات