نشست طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور معاون حفاظت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ،در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز روستای المکی از توابع شهرستان سلطانیه، جلسه ای با حضور مهندس محمد حسین مهانفر، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت با اهالی این روستا در محل حسینیه این روستا برگزار شد .

در این نشست ، مهندس مهانفر معاون حفاظت و بهره برداری گفت:بمنظور ساماندهی و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز روستای المکی نیاز به همکاری و همفکری اهالی است.

وی گفت :در راستای اجرای طرح احیاء و تعامل بخشی منابع آب زیرزمینی و بمنظورشفاف سازی با همکاری کشاورزان و بهره برداران وضعیت چاه های غیر مجاز مشخص و تعیین تکلیف خواهند شد.

در ادامه این نشست، روستائیان المکی مشکلات و مسائل خود را مطرح نمودند و مقرر گردید بازدید محلی با حضور کارشناسان آب منطقه ای ، صاحبان چاه ها و تشکل های مردم نهاد سبزاندیشان مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

شایان ذکر است ،در این نشست مدیر امور آب زنجان ، مدیر دفتر حفاظت ، مسئول طرح احیاء و تعادل بخشی و کارشناسان حفاظت منابع آب دیدگاههای خود را جهت ساماندهی چاه های غیر مجاز مطرح نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات