نشست طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور معاون حفاظت و بهره برداری با اهالی روستای المکی برگزار شد.

نشست طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور معاون حفاظت و بهره برداری با اهالی روستای المکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ،در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز روستای المکی از توابع شهرستان سلطانیه، جلسه ای با حضور مهندس محمد حسین مهانفر، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت با اهالی این روستا در محل حسینیه این روستا برگزار شد . در این نشست ، مهندس مهانفر معاون حفاظت و بهره برداری گفت:بمنظور ساماندهی و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز روستای المکی نیاز به همکاری و همفکری اهالی است. وی گفت :در راستای اجرای طرح احیاء و تعامل بخشی منابع آب زیرزمینی و بمنظورشفاف سازی با همکاری کشاورزان و بهره برداران وضعیت چاه های غیر مجاز مشخص و تعیین تکلیف خواهند شد. در ادامه این نشست، روستائیان المکی مشکلات و مسائل خود را مطرح نمودند و مقرر گردید بازدید محلی با حضور کارشناسان آب منطقه ای ، صاحبان چاه ها ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات