بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از گنجینه ملی آب ایران

بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از گنجینه ملی آب ایران

مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا به همراه مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از گنجینه ملی آب ایران بازدید کردند. به گزارش شبکه خبری آب ایران سازه هایی همچون قنات، آسیاب آبی، یخچال و بخش سازه های مدرن گنجینه از جمله بخش هایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند. پس از این بازدید ها طی نشستی راه کارهای مختلف تکمیل گنجینه ملی آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات