برگزاری نشست مشترک با مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه...

برگزاری نشست مشترک با مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه...

نشست مشترک مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با معاون برنامه ریزی، مدیر و کارکنان مدیریت فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به صورت مجازی و ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس مهدوی فر، ضمن تشریح اهداف و ضرورت تشکیل جلسه، به رویکردهای حوزه فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت اشاره نمود و پس از دریافت گزارش عملکرد حوزه های توسعه مدیریت و فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در سال ۹۷، رهنمودهای لازم را درخصوص موارد مربوطه، با تاکید بر اهتمام جدی بر ارتقای کیفیت فعالیت های شرکت در خصوص نقاط قابل بهبود ارائه داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات