بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از گنجینه ملی آب...

مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا به همراه مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از گنجینه ملی آب ایران بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران سازه هایی همچون  قنات، آسیاب آبی، یخچال و بخش سازه های مدرن گنجینه  از جمله بخش هایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

پس از این بازدید ها طی نشستی راه کارهای مختلف تکمیل گنجینه ملی آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات