تکمیل مسجد جامع شهر دره شهراستان ایلام تا اواخر سال

تکمیل مسجد جامع شهر دره شهراستان ایلام تا اواخر سال

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات