ضرورت تشکیل کمیته ای برای جابجایی روستاهای واقع در حریم و بستر رودخانه ها/ در برخی نقاط رودخانه ها از بستر اصلی خود منحرف شده اند

ضرورت تشکیل کمیته ای برای جابجایی روستاهای واقع در حریم و بستر رودخانه ها/ در برخی نقاط رودخانه ها از بستر اصلی خود منحرف شده اند

کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان و جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان در دومین کمیته بازسازی و نوسازی استان اعلام کرد:در بسیاری از نقاط بستر رودخانه تغییر کرده است و رودخانه وارد حریم روستاها شده است.

وی ادامه داد: اینطور نیست که در همه نقاط این ساخت و سازها در حریم رودخانه صورت گرفته باشد.

جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان ادامه داد: در نقاطی که رودخانه از بستر خود خارج شده است باید آن را با روش مناسب به بستر اصلی خودش بازگردانیم به عنوان مثال در مناطق بامدژ، سید نبی و یدیم رودخانه به سمت روستا آمده است.

وی همچنین با اشاره به جابجایی روستاهایی که در حریم و بستر رودخانه ها هستند گفت: جابجایی یک روستا کار ساده ای نیست چراکه این موضوع به مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز ارتباط دارد و ضرورت دارد این مسایل فرهنگی در حابجایی روستاها مد نظر قرار گیرد و باید کمیته ای برای این منظور تشکیل شود و پس از بررسی کافی روستاهای بسیار ضروری جابجا شوند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات