تقدیر کلانتری معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

تقدیر کلانتری معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات