بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه از کارخانه اکسید منیزیم

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه از کارخانه اکسید منیزیم

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات