بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه استاندار از باغ موزه و عمارت جهانی اکبریه بیرجند

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه استاندار از باغ موزه و عمارت جهانی اکبریه بیرجند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات