اینفوگرافی - ظرفیت های شبکه توزیع برق استان زنجان

به گزارش پایگاه خبری توانیر، حجم کل شبکه توزیع برق استان زنجان ۱۴۱۱۸/۴ کیلومتر تا پایان سال ۱۳۹۷ است و این حجم شبکه برای ۴۴۵۶۷۴ مشترک، انرژی توزیع می کند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات