اولین جلسه کارگروه گردشگری سال ۹۸ در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه گردشگری سال ۹۸ در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اولین جلسه کارگروه گردشگری سال ۹۸با حضور اعضاء کارگروه در شرکت آب منطقه ای برگزار شد. در ابتدا ،خانم آشوری، معاون برنامه ریزی شرکت و رئیس این کارگروه ،با بیان پتانسیل های گردشگری در سدهای به بهره برداری رسیده ،در خصوص گردشگری سد گلابر اظهار کرد :عیلرغم اعلام فراخوان عمومی و تجدید فراخوان جهت و اگذاری گردشگری گلابر ، هیچ سرمایه گذاری در این فراخوان شرکت نکرد و هم اکنون اجاره آن جهت بوم گردی و شناخت منطقه در دستور کار شرکت قرار دارد. وی افزود :طرح گردشگری سد کینه ورس نیز در دستور کار این کارگروه می باشد. سپس در مورد پتانسیل ساختمان و محوطه موجود در سد تهم در راستای گردشگری ورزشی توضیحاتی ارائه داد. در ادامه مهندس پور عبدالله ، دبیر جلسه با ارائه پاور پوینتی از وضعیت جغرافیایی سد تهم ، توضیحات مبسوطی در خصوص امکانات موجود ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات