بررسی آخرین وضعیت رودخانه هلیل رود و اقدامات انجام شده

بررسی آخرین وضعیت رودخانه هلیل رود و اقدامات انجام شده

مجری طرح مهندسی و سواحل و رودخانه های شرکت آب منطقه ای کرمان به تشریح اقدامات انجام شده برای ساماندهی رودخانه هلیل رود پرداخت به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس قاضی زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در سنوات قبل برای ساماندهی رودخانه هلیل در جنوب استان کرمان خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه هلیل حد فاصل سد تنظیمی تا تلاقی رودخانه های شور و هلیل به طول ۹ کیلومتر که شامل دیواره سازی، گابیون بندی و خاکریز و لایروبی مقطع رودخانه به میزان یک میلیون و دویست هزار متر مکعب می باشد، از جمله اقداماتی است که تا کنون انجام شده است. وی همچنین به اقدامات در حال انجام در این زمینه اشاره نمود و خاطرنشان کرد: ساماندهی و لایروبی ساحل راست رودخانه هلیل به طول ۳ کیلومتر حد فاصل سد تنظیمی تا پل اول جیرفت با مبلغ بیست و نه میلیارد ریال از جمله مواردی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات