بکارگیری عامل خزانه‌دار ضرورت قانونی و انکار ناپذیر برای دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها

بکارگیری عامل خزانه‌دار ضرورت قانونی و انکار ناپذیر برای دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها

مهندس صحراکاری عضو هیئت مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گفتگو با روابط عمومی سازمان می گوید: بر طبق ماده ۱۹ نظامنامه مالی و مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، دفاتر نمایندگی ملزم می باشند اطلاعات مالی خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پس از امضای حسابدار، عامل خزانه دار و رئیس دفتر نمایندگی جهت ثبت در دفاتر قانونی به امور مالی سازمان ارسال نمایند .
به گفته وی، به این ترتیب ملاحظه می‌شود که به کارگیری عامل خزانه دار به عنوان امین سازمان در دفاتر نمایندگی ضروری است و بر اساس قانون، انتصاب وی به پیشنهاد خزانه‌دار و به موجب حکم رئیس سازمان از بین اعضای واجد صلاحیت در دفاتر نمایندگی است که زیر نظر خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان،مسئولیت کنترل اعتبارات و نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی و معاملاتی در دفتر نمایندگی را دارا می باشد.
بر اساس این گزارش،با توجه به موضوعات یاد شده ، کلیه دفاتر نمایندگی ملزم به بکارگیری خزانه دار می باشند لیکن با توجه به تعداد اعضای دفتر نمایندگی و بزرگی و کوچکی حوزه فعالیت آنها، ساعت کارکرد عامل خزانه دار ، در دفاتر نمایندگی مختلف متفاوت است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات