دستورالعمل تخصیص ظرفیت برای مهندسان عضو سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد دستورالعمل تخصیص ظرفیت در سال ۹۸ را برای اطلاع مهندسان عضو در اختیار رسانه قرار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان این دستورالعمل با استناد به بند۵__ ۳مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعداد کار مجاز برای مهندسان در پایه های مختلف را مشخص کرده و براساس آمار و اطلاعات سال ۹۷ در خصوص میزان کارکرد مهندسین و متراژ پرونده های سازمان به شرح مندرج در دستورالعمل (فایل PDF پایین ) اقدام می شود.
در این دستورالعمل تصریح شده است مهندسانی که تا پایان اردیبهشت درخواست تخصیص ظرفیت را به سازمان اعلام نمایند ،کل ظرفیت اعلام شده برایشان اختصاص داده می‌شود؛ ولی درخواست هایی که پس از آن به سازمان ارائه گردد به نسبت زمان باقیمانده تا پایان سال ظرفیت تخصیص داده می‌شود. همچنین کلیه ظرفیت‌ها تا پایان سال قابل استفاده می باشد و در پایان سال مستهلک می گردند .
این در حالی است که ظرفیت های باقیمانده از سال های گذشته تا پایان خرداد ۹۸ قابل استفاده است و بعد از آن صفر خواهد شد و در هر صورت در انتهای سال ۹۸ ظرفیت های باقی مانده به سال بعد منتقل نمی گردد.
ظرفیت دفاتر مهندسی نیز بر اساس ۵۰ درصد مجموع سقف ظرفیت های اعضای دفتر مهندسی محاسبه می شود .
گفتنی است مهندسانی پایه ارشد محاسبه می شوند که دارای پایه یک با سابقه ۱۸ سال به بالا بوده و ۶ سال در پایه یک توقف داشته باشند.
در این دستورالعمل تاکید شده است در مورد تعداد کار مجاز در گروه الف مفاد نامه جدید وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۹ اسفند ۹۷ رعایت خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات