امسال، به نیروی انسانی مدیریت شهری ارومیه نگاه ویژه می شود

امسال، به نیروی انسانی مدیریت شهری ارومیه نگاه ویژه می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه گفت: امسال اولویت اصلی معاونت توجه ویژه به وضعیت نیروی انسانی در قالب ساماندهی، احقاق حقوق، آموزش و ارتقاء راندمان کاری است .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  صادق حسین دوستی در مصاحبه با واحد خبر اداره اطلاع رسانی و اموربین الملل شهرداری ارومیه با بیان این که تمام اقدامات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در بدنه شهرداری فرابخشی است، اظهار کرد:  تاثیر گذاری اقدامات اجرایی برای آینده مدیریت شهری ، تمام حوزه های شهرداری را شامل می شود.

وی با اعلام این که به نیروی انسانی در بدنه شهرداری ارومیه در قالب سه ضلع مثلث توجه ویژه می شود، بیان کرد:  ارتقاء رضایتمندی و رفاه کارکنان،  اجرای پایش سلامت کارکنان در قالب پروژه سنجش BMI (اندازه گیری شاخص توده بدن)، توسعه ورزش کارکنان، ارائه خدمات رفاهی جدید، ارتقاء امنیت شغلی، توجه  مضاعف به بازنشستگان و راه اندازی دفتر اخذ مشاوره از بازنشستگان شهرداری جزو ضلع اول مثلث توجه به نیروی انسانی است .

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه تعهد و وفاداری سازمانی، مشارکت کارکنان در اداره امور سازمان مربوط، تدوین راهکارهای انتفاع کارکنان از انتفاع سازمان مطبوع، ترویج نظارت همگانی در داخل سازمان، اهتمام ویژه به موضوعات درون سازمانی وتوسعه عملکرد امر به معروف  نهی از منکر، ارتقاء اخلاق و مشتری مداری، ارتقاء وجدان کاری و تعهد سازمانی و تکریم از نیروهای با اخلاق و نمونه ضلع دوم را شامل می شود.

وی بیان کرد: ارتقاء راندمان کاری و نگاه ویژه به تخصص در قالب آموزش های ضمن خدمت، شناسایی، تدوین، اصلاح و مکانیزه کردن فرآیندهای کار، ارزیابی سازمانی و ارزیابی فردی متمایز از سال گذشته، رتبه بندی کارکنان بر اساس تخصص و تحصیلات بصورت مرحله به مرحله، توسعه شایسته سالاری واستفاده از مکانیزم های سیستمی برای انتصابات و انتخاب افراد شایسته، ترسیم نمودار رشد برای کارکنان و توجه ویژه به انضباط اداری و مقابله با بی نظمی  جزو ضلع سوم مثلث توجه به نیروی انسانی است.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه یکی ازمنابع مهم سازمانی نیروی انسانی است و تنها سازمان می تواند پابرجا باشد که از این منابع ارزشمند استفاده کرده و بیشترین بهره ‌وری را داشته باشد لذا  توجه به نیروی انسانی در داخل هر سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات