تغییر هزینه دارد و مسئولیت پذیری مستلزم پذیرش هزینه و قبول مشکلات...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل, معاون حفاظت و بهره برداری, مشاور مدیرعامل و رئیس گروه احیا و تعادل بخشی, معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب و جمعی از کارشناسان و روسای گروه های مرتبط برگزار شد مدیرعامل بر لزوم تغییر در برخی از روندهای کاری شرکت و لزوم پیگیری کارها تا رسیدن به سرانجام تاکید نمود.

در این جلسه درویشی با اشاره به اهمیت ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به مطلوب در تصمیم گیری ها,خواستار استفاده همه جانبه از نیروهای متخصص و ساماندهی آنها بر اساس توان فنی و کار واگذارشده گردید. درویشی با تاکید ویژه بر تلاش همه جانبه برای تقسیم فعالیت ها و مدیریت مشارکتی بر لزوم ارتقای حس همکاری و تقویت بنیه همکاری تاکید کرد .

در ادامه جلسه علی جلیلیان رئیس گروه طرح احیا و تعادل بخشی با اشاره به وظایف, ساختار و شرح خدمات گروههای گشت و بازرسی, مهمترین وظایف این گروه ها را بررسی مستمر منابع آب و ارائه گزارشات ادواری و تعیین میزان مصارف آب دانست. جلیلیان با اشاره به اینکه در حال حاضر گروه های گشت و بازرسی از وظایف خود دور شده اند و بیشتر به  فعالیت‌های اداری و دفتری مشغول اند ساماندهی مجدد این نیروها را جزو اولویت‌های اصلی گروه احیا و تعادل بخشی دانست. وی با اشاره به استفاده از گروههای گشت و بازرسی برای فعالیت‌های بازرسی منابع آب و کمبود نیروهای متخصص در بدنه شرکت,  تصمیم گیری سریع در خصوص ساماندهی نیروها و استفاده از آنها در عملیات های صحرایی و مباحث تخصصی گروه های گشت و بازرسی را عامل حیاتی در توفیق طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دانست.  در ادامه مدیر عامل با اشاره به اهمیت تصمیم گیری جمعی در پویایی سازمان, بر روند کند تصمیم‌گیری‌ها در شرکت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت این کندی در تصمیم‌گیری و عدم به نتیجه رسیدن برخی از تصمیماتی که مصوب می گردد را نقطه ضعف تصمیم گیری های مدیریتی دانست و بر لزوم آسیب شناسی آن تاکید نمود. درویشی اذعان داشت باید به حرف هایی که در قالب صورت جلسات تنظیم می گردد  اعتماد کرد و با مدیریت مشارکتی همه معاونین, مدیران مدیران شهرستان ها و روسای گروه ها این تصمیمات را عملیاتی کرد. درویشیبا انتقاد از عدم تصمیم گیری های جزیی در بخشهای مختلف شرکت بر مشارکت همه همکاران و مدیران در مدیریت شرکت تاکید و خاطرنشان ساخت همه مدیران باید در صفحه اول مشکلات باشند و برای حل آنها به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی چاره‌جویی کنند. وی مدیران شهرستانها, معاونین و همه همکاران را موظف به پایش و رصد مشکلات دانست و تصمیم گیری منطقی را عامل اصلی برای به حرکت درآمدن چرخ سیستم  و ارتقای سازمانی. ذکر کرد. درویشی تغییر را مستلزم حرکت رو به جلو بیان کرد و خاطرنشان ساخت تغییر هزینه دارد و مسئولیت پذیری مستلزم پذیرش هزینه و قبول مشکلات است. وی با اشاره به باز تعریف جایگاه مدیران و به ویژه مدیران شهرستان ها تاکید نمود با هماهنگی و همکاری معاونت حفاظت و بهره برداری اختیارات لازم به رئیس گروه طرح احیا و تعادل بخشی داده شود تا با همکاری مدیران شهرستانها, در چینش نیروهای این بخش ساماندهی مجدد صورت گیرد. در ادامه مهندس شهلایی مشاور مشاور مدیرعامل, وحدتی مدیر دفتر مطالعات و سایر حضار در جلسه نسبت به ارائه دیدگاه‌های خود اقدام نمودند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات