برگزاری جلسه کارگروه اطلاع رسانی شرکت با حضور مدیرعامل

جلسه کارگروه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کارگروه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه که با محوریت بازدید مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان از شهرستان ها و دیدار با مسئولین شهرستان ها برگزار گردید مهندس علیزاده ضمن تاکید بر لزوم بازدید از شهرستان ها و برقراری ارتباط با مسئولین شهرستان های استان در سال جاری، خواستار تعامل بیشتر با مسئولین شهرستان ها و ارتباط دو سویه با مسئولین و همکاری آنها با شرکت آب منطقه ای کرمان گردید.

در ادامه حاضرین در جلسه ضمن تائید و اشاره به اهمیت این مسئله به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات