مردم را به حداقل آب شرب عادت ندهیم باید شرایط اضطرار و توسعه...

مردم را به حداقل آب شرب عادت ندهیم باید شرایط اضطرار و توسعه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل, معاون طرح و توسعه, مدیریت دفتر حراست, مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مجریان طرح‌های آبرسانی در شرکت برگزار شد درویشی بر لزوم ساماندهی طرح های آبرسانی و تکمیل وظایف سازه ای شرکت در قبال مخازن آب شرب شهری تاکید نمود. درویشی با اشاره به فعالیت‌های خوب انجام شده و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت برای تامین آب شرب شهرهای استان و شهر کرمانشاه بر لزوم تسریع در ساماندهی طرح‌های آبرسانی تاکید و خواستار ارائه گزارشی جامع از روند اجرای طرح ها و احصای این مشکلات توسط معاونت طرح و توسعه و مجریان طرح‌های مرتبط با آب رسانی گردید.

در ادامه مجریان طرح‌های آبرسانی شهرهای کرمانشاه, جوانرود,بانه وره, شاهو, باینگان و گهواره توسط مجریان طرح های آبرسانی و کارشناسان مرتبط, نقاط ضعف و گره ها و موانع پیش رو به  بحث و بررسی گذاشته شد. مدیرعامل شرکت با اشاره به وقوع حوادث جدی و اینکه نباید برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای حداقل نیازهای آب شرب صورت گیرد بر لزوم توجه به توسعه شهری و ایجاد نیازهای جدید و لحاظ شرایط اضطرار تاکید و خاطرنشان ساخت این موارد با جدیت باید در برنامه‌ریزی‌ها گنجانده شود .

در ادامه جلسه رضوی معاون طرح و توسعه,حسن آبادی مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه و مجریان طرح ها, مشکلات و پیشرفت فیزیکی طرح ها. را به بحث و بررسی گذاشتند و نهایتا" مقرر گردید تصمیمات فنی_ کارشناسی در خصوص طرح‌های آبرسانی اتخاذ و در قالب یک گزارش کار ارائه گردد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات