بازدید مهندس شاکری از کارخانه بابک مس ایرانیان شهرستان شهربابک

بازدید مهندس شاکری از کارخانه بابک مس ایرانیان شهرستان شهربابک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات