اجرای برنامه آموزش جوامع محلی در منطقه حفاظت شده دهج شهرستان شهربابک کرمان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهئیت همراه

اجرای برنامه آموزش جوامع محلی در منطقه حفاظت شده دهج شهرستان شهربابک کرمان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهئیت همراه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات