هرس و فرم دهی درختچه و درختان در منطقه دو

هرس و فرم دهی درختچه و درختان در منطقه دو

اجرای عملیات هرس و فرم دهی درختان و درختچه های بلوار و میدان شهید صیاد شیرازی منطقه دو اهواز در حال انجام است.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه دو اهواز دغاغله با بیان اینکه انجام عملیات هرس و فرم دهی نقش بسزایی در سلامت درختان دارد، عنوان کرد: انجام این عملیات در زمان مناسب منجر به افزایش تولید شاخه ‌های جوان، ایجاد دید ترافیکی و کنترل ارتفاع و حجم رشد ریشه، کنترل حجم تاج درختان و شکل‌ دهی و حذف شاخه‌های خشک و بیمار می شود.

وی افزود: بهمین منظور اکیپ فضای سبز منطقه اقدام به هرس و فرم دهی درخت و درختچه های بلوار و میدان شهید صیاد شیرازی کرد.

دغاغله افزایش طول عمر درختان، زیبایی محیط فضای سبز، کاهش و کنترل جمعیت آفات و بیماری‌ها و برقراری توازن بین اندام‌های هوایی، زیرزمینی و محدود کردن رشد و کوتاه ساختن ارتفاع درختان مزاحم در مسیر شبکه ‌های برق درختان را از اهداف اجرای عملیات هرس درختان سطح منطقه عنوان کرد.

مدیر منطقه دو در این خصوص گفت: رسیدگی و نگهداری از انبوه درختان کاشته شده یکی ازکارهای اصلی واحد فضای سبز شهرداری منطقه دو برای مناسب سازی چهره شهر است و از این رو همه روزه نسبت به آبیاری ،کود دهی و هرس درختان اقدام می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات