مسیر دوچرخه پل نادری تا چهارراه بوعلی به جداکننده فلزی تجهیز شد

مسیر دوچرخه پل نادری تا چهارراه بوعلی به جداکننده فلزی تجهیز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: ایمن سازی مسیرهای دوچرخه بسیار حایزاهمیت است، زیرا افزایش ضریب ایمنی تردد دوچرخه سواران از این مسیرها را به دنبال دارد، بنابراین پس از احداث مسیرهای دوچرخه نسبت به ایمن سازی این مسیرها اقدام می شود.

وی عنوان کرد: ایمن سازی مسیرهای دوچرخه با استفاده از روش های مختلف از قبیل خط کشی، نصب استوانه، گل میخ و جداکننده فلزی انجام می شود که بهترین گزینه برای ایمن سازی این مسیرها استفاده از جداکننده های فلزی است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: تجهیز مسیرهای دوچرخه به جداکننده فلزی مانع ورود خودروها به مسیرهای دوچرخه و توقف آن ها شده که این امر ضمن افزایش ضریب ایمنی تردد دوچرخه سواران از ایجاد مانع در این مسیرها جلوگیری می کند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به مزایای استفاده از جداکننده های فلزی در مسیرهای دوچرخه، مسیر دوچرخه پل نادری تا چهارراه بوعلی به متراژ۲۵۰ متر با استفاده از جداکننده های فلزی ایمن سازی شد.

وی یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته سعی داریم تمام مسیرهای دوچرخه سطح شهر که قابلیت نصب جداکننده فلزی دارد را با این روش ایمن سازی کنیم.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات