ترمیم پیاده رو خیابان آزادگان توسط نیروهای خدمات شهری


ترمیم پیاده رو خیابان آزادگان توسط نیروهای خدمات شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات