سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در شهرداری اراک راه اندازی می شود

سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در شهرداری اراک راه اندازی می شود

به دستور مهندس شفیعی شهردار اراک و با عنایت به اهمیت موضوع ایمنی شهری و به منظور پیشگیری از آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث ناگوار، همچنین هم افزایی و بهره‌گیری از تمامی امکانات موجود برای ایجاد وحدت فرماندهی و تعامل هرچه بهتر ارگان¬ های خدمات رسان (آتشنشانی، اورژانس، آب ، گاز، برق، مخابرات)، ستاد مدیریت بحران شهرداری در نظر دارد نسبت به ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ICS) اقدام نماید.
هدف از ایجاد سامانه مذکور، افزایش توانمندی مدیریت موثر و کارآمد بحران ها و حوادث از طریق جمع آوری، کنترل، هدایت بهینه تجهیزات، پرسنل یا روندها و طراحی ارتباطات از طریق یک ساختار سازمانی منسجم می باشد.
سیستم فرماندهی حادثه، دارای یک فرمت اساسی مدیریتی است که در قالب استاندارد ایجاد شده و هدف آن توانمند کردن مدیران و پرسنل در تشخیص مسایل و مشکلات کلیدی یک حادثه می باشد، به طوری که با رعایت مجموعه قوانین و دستور العمل‌های آن می‌توان حوادث را تحت کنترل درآورده و از هدر رفتن نیرو، منابع و همچنین خسارات بیشتر جلوگیری نمود.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات