در چینش مدیران شهرداری شایسته سالاری باید مد نظر باشد

در چینش مدیران شهرداری شایسته سالاری باید مد نظر باشد

علیرضا مرادی عضو شورای اسلامی شهر اراک ، گفت : شهرداری ملک خصوصی هیچ فرد و حزب و گروهی نیست لذا در چینش مدیران و معاونین و روسا در حوزه های مختلف شهرداری شایسته سالاری باید مد نظر باشد . قطعا این موارد رصد و پیگیری خواهد شد و در صورت وجود موارد خلاف شایسته سالاری شورا به وظیفه خود عمل خواهد کرد .
وی افزود: نباید اجازه داد انگیزه های درست خدمت در جوانان تحصیل کرده و خدمتگزاران شهرداری تبدیل به یاس و ناامیدی شود . مدیران شهرداری مالکان شهرداری نیستند وظایف وتدابیر مدیریتی با نگاه مالکانه کاملا متفاوت است و فهم و درک این موضوع خیلی سخت نیست .


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات