مردم را به حداقل آب شرب عادت ندهیم باید شرایط اضطرار و توسعه شهری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل, معاون طرح و توسعه, مدیریت دفتر حراست, مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مجریان طرح‌های آبرسانی در شرکت برگزار شد درویشی بر لزوم ساماندهی طرح های آبرسانی و تکمیل وظایف سازه ای شرکت در قبال مخازن آب شرب شهری تاکید نمود. درویشی با اشاره به فعالیت‌های خوب انجام شده و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت برای تامین آب شرب شهرهای استان و شهر کرمانشاه بر لزوم تسریع در ساماندهی طرح‌های آبرسانی تاکید و خواستار ارائه گزارشی جامع از روند اجرای طرح ها و احصای این مشکلات توسط معاونت طرح و توسعه و مجریان طرح‌های مرتبط با آب رسانی گردید.

در ادامه مجریان طرح‌های آبرسانی شهرهای کرمانشاه, جوانرود,بانه وره, شاهو, باینگان و گهواره توسط مجریان طرح های آبرسانی و کارشناسان مرتبط, نقاط ضعف و گره ها و موانع پیش رو به  بحث و بررسی گذاشته شد. مدیرعامل شرکت با اشاره به وقوع حوادث جدی و اینکه نباید برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای حداقل نیازهای آب شرب صورت گیرد بر لزوم توجه به توسعه شهری و ایجاد نیازهای جدید و لحاظ شرایط اضطرار تاکید و خاطرنشان ساخت این موارد با جدیت باید در برنامه‌ریزی‌ها گنجانده شود .

در ادامه جلسه رضوی معاون طرح و توسعه,حسن آبادی مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه و مجریان طرح ها, مشکلات و پیشرفت فیزیکی طرح ها. را به بحث و بررسی گذاشتند و نهایتا" مقرر گردید تصمیمات فنی_ کارشناسی در خصوص طرح‌های آبرسانی اتخاذ و در قالب یک گزارش کار ارائه گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات