انجام کار ایمن و سالی بدون حادثه یکی از مهم ترین شاخص ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، سیدمحمد موسوی زاده با تاکید بر اهتمام جدی دست اندرکاران ایمنی و نیروهای عملیاتی و آموزش مستمر مسائل ایمنی و نقش اثرگذار آن در کاهش حوادث گفت: حادثه غیرقابل پیش بینی ، ۱۰۰ درصد است و با رعایت دستورالعمل ها ، ضوابط و نکات ایمنی ، می توان از بروز بسیاری از حوادث احتمالی پیشگیری نمود.
دبیر کمیته عالی ایمنی این شرکت نیز با بیان این که در طی سال قبل ، ۱۰ جلسه این کمیته با ۸۱ مصوبه اجرایی گردیده افزود: در مجموع ۸۶۰ نفر ساعت فعالیت در این زمینه تشکیل شده است .
حسین مهر اندیش با ابراز این که ضریب تکرار حوادث(FR) در این شرکت مربوط به سال ۹۶، ۲.۰۳ بوده ، به ۴۹صدم در سال ۹۷ کاهش یافته است .
وی تصریح کرد: ضریب شدت حوادث (SR) شرکت در سال ۹۶ ، ۷.۶۵بوده که این میزان در سال ۹۷ به هفده هزارم تقلیل پیدا کرده و ضریب شدت تکرار  ( FSI) از ۰.۱۲۴ در سال ۹۶ به سه هزارم در سال ۹۷ رسیده است .
وی با عنوان این که در سال قبل ، شش هزار و ۷۱۳ مورد بازدید حین کار از عملکرد گروه های اجرایی در سطح استان به عمل آمده یادآور شد : تعداد ۱۱۰ اکیپ اعم از اتفاقات و اجرایی در مدیریت توزیع برق شهرستان های استان روزانه فعال هستند و شاخص ۶۱ بازدید به ازای هر اکیپ انجام شده است .
وی خاطر نشان کرد : برای سال ۹۷، ۳۴۲ جلسه ایمنی در واحدهای اجرایی شرکت تشکیل شده و مجموعاً ۱۶ هزار و ۶۵۰ نفر ساعت فعالیت آموزشی در حوزه ایمنی به اجرا درآمده است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات