بازدید دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی استان یزد از ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از  روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، در ابتدای این بازدیدها کارشناسان امور انتقال شرکت برق منطقه ای یزد توضیحاتی در مورد اهم وظایف این شرکت، تاریخچه ورود برق به ایران و یزد، انواع پست های برق، قسمت های مختلف و وظایف پست های فشارقوی و انواع طرح های شینه بندی در این پست ها توضیحاتی ارائه کردند.

سپس دانشجویان از قسمت های مختلف پست ازجمله اتاق کنترل، تابلوهای حفاظتی کنترلی، اتاق مخابرات و PLC، سیستم AC/DC، باتری خانه، محوطه سوئیچ یارد و اتاق لوازم آموزشی موجود در پست بازدید کردند.

شایان ذکر است، شرکت برق منطقه ای یزد در تعامل و همکاری با مراکز آموزشی-پژوهشی استان، برنامه های بازدیدی برای دانشجویان و دانشگاهیان از تجهیزات برقی این شرکت اجرا می کند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات