انتقال و امحاء سه تن پسماند ویژه کشاورزی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) شوشتر

انتقال و امحاء سه تن پسماند ویژه کشاورزی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات