متخلفین سابقه دار صید غیرمجاز ماهی با الکتروشوکر در شوشتر دستگیر و روانه زندان شدند

متخلفین سابقه دار صید غیرمجاز ماهی با الکتروشوکر در شوشتر دستگیر و روانه زندان شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات