استمرار فرایند ارزیابی تعالی شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM

استمرار فرایند ارزیابی تعالی شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: فرایند ارزیابی تعالی سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM در سال‌جاری استمرار خواهد داشت.

علیرضا صادقیان اظهار کرد: شهرداری اصفهان سال گذشته به عنوان نخستین شهرداری در بین کلانشهرهای کشور وارد ارزیابی تعالی سازمانی شد و پس از بررسی ارزیاب‌ها توانست تقدیرنامه شانزدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.

وی با بیان اینکه کارآمدی سازمان‌های عمومی ارائه دهنده خدمات مانند شهرداری‌ها، نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های توسعه در هر جامعه دارد افزود: داوری صحیح در مورد این توان زمانی میسر است که عملکرد آنها با استفاده از روش‌های دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد: هدف شهرداری اصفهان برای حضور در فرایند ارزیابی تعالی کسب جایزه نیست بلکه هدف ارزیابی روند فعالیت‌های مدیریت شهری اصفهان است.

وی با برشمردن مدل‌های مختلف ارزیابی تعالی در کشورهای دنیا برای ارزیابی عملکرد گفت: مدل نخست "دمینگ" است که توسط امریکایی‌ها برای بهبود تعالی سازمان در کشور ژاپن اجرا شد و آمریکایی‌ها پس از آنکه موفقیت‌های ژاپن را با اجرای این مدل ارزیابی مشاهده کردند و طرح بهتری با عنوان "بنچ مارکینگ" ارائه کردند و افرادی که در این جایزه تعالی حائز برتری می‌شدند جایزه خود را از دست رییس جمهور آمریکا در کاخ سفید دریافت می‌کردند.

صادقیان با بیان اینکه موفقیت در اجرای طرح "بنچ مارکینگ" باعث شد اروپایی‌ها طرحی را که نقص‌های دو طرح قبلی را برطرف کرده با عنوان EFQM ارائه کنند گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدل ارزیابی تعالی سازمانی EFQM می‌تواند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد به خصوص در نظام‌های شهری و عملکرد مناطق شهرداری‌ها فراهم آورد، از این رو ایرانی‌ها ۱۴ سال پس از آن این مدل اروپایی را در ایران به اجرا درآوردند.

وی خاطرنشان کرد: معیارهای مدل EFQM شامل رهبری، ارباب رجوع، استراتژی‌ها، فرایندها و کارکنان است که در صدد هستیم امسال همچون سال گذشته در شهرداری اصفهان و سازمان های مربوطه شاخصه‌های این مدل را توسعه داده و به سمت بهبود و تعالی پیش رویم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات