حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت به همراه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در کارگروه شهر دوستدار کودک

حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت به همراه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در کارگروه شهر دوستدار کودک

به روایت تصویر ؛
حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت به همراه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در کارگروه شهر دوستدار کودک
حضور رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت به همراه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در کارگروه شهر دوستدار کودک
عکس : مراد ریحان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات