پارک جنگلی شهید بهشتی که پیش از این در اختیار منابع طبیعی شهرستان بود، جهت بهره برداری بهتر به شهرداری بروجرد واگذار گردید.

پارک جنگلی شهید بهشتی که پیش از این در اختیار منابع طبیعی شهرستان بود، جهت بهره برداری بهتر به شهرداری بروجرد واگذار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات