رایزنی روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در مورد مهمترین مسائل ساخت و ساز و نظام فنی و اجرایی

رایزنی روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در مورد مهمترین مسائل ساخت و ساز و نظام فنی و اجرایی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با حضور در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مهندس حسینی پور رئیس این سازمان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، پیشنهاد بررسی وضعیت سرمایشی و گرمایشی مدارس توسط نظام مهندسی استان، وضعیت مقاومت ساختمان های اسکلت فلزی ادارات، افزایش ارتباط و همکاری نظام مهندسی ساختمان با کارگروههای شورای فنی استان و برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی با همکاری مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مطالب مطرح شده در این نشست بود .
دکتر سالاری را در این دیدار، مدیران واحدهای آموزش و خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد همراهی می‌کردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات