ادامه روند اجرای عملیات حذف سرعتگیرهای غیراستاندارد سطح شهر اراک

ادامه روند اجرای عملیات حذف سرعتگیرهای غیراستاندارد سطح شهر اراک

با توجه به تاکید و دستور مهندس شفیعی شهردار اراک، عملیات حذف سرعتگیرهای غیر استاندارد سطح شهر، توسط عوامل و تجهیزات سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری در حال انجام است.
همچنین گفتنی است عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت ابتدای جاده خمین، توسط اکیپ آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی و فضاهای شهری شهرداری اراک انجام شد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

منبع خبر

شهرداری اراک

شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

نظرات