بررسی راهکارهای برون رفت از ساخت و ساز بدون پروانه در شهر شاهدیه

بررسی راهکارهای برون رفت از ساخت و ساز بدون پروانه در شهر شاهدیه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد درنشست با شهردار شاهدیه راهکارهای برون رفت از ساخت و ساز بدون پروانه در شهر شاهدیه را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر مهدی سالاری خواستار بررسی آسیبهای شهرشاهدیه در اثر ساخت و ساز غیر مجازشد و افزود: شهرداری عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در شهر شاهدیه را بررسی و به کمیته بررسی تخلفات ساخت و ساز ارائه نماید.

وی با اشاره به الزام صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تصریح کرد: شهرداری در صدور پایانکار باید از کلیه ساختمانهای دارای پروانه ساخت یا بدون پروانه از مالکین شناسنامه فنی و ملکی مطالبه وساختمانهای فاقد شناسنامه فنی و ملکی جهت صدور شناسنامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ،با اشاره به فرهنگ سازی آموزش شهروندی خواستار تغییرقالبهای فکری در این زمینه شد و افزود: شایسته است شهرداری با بررسی آسیبهای شهر، حقوق شهروندی و در نظر گرفتن روحیه مردم، در همه مسائل، مراجعین را راهنمایی و کمک کند.

دکتر سالاری با اشاره به لزوم تهیه نقشه چون ساخت و قوانین آن خاطر نشان کرد: در ساختمانهای دارای  سازنده ذی صلاح با ۲۳ متر ارتفاع یا ۶ طبقه به بالا موقع پایانکارباید نقشه چون ساخت ارائه شود.

شهردار شهر شاهدیه هم عدم  وجود سند  مالکیت و مشاعی بودن زمینها  را از عوامل ساخت و ساز بدون پروانه در شهر شاهدیه عنوان کرد وراهکارهای برون رفت از ساخت و ساز بدون پروانه را تشریح  نمود.

مهندس میرنژاد خواستار استقرارنماینده ای از سازمان  نظام مهندسی ساختمان درشهر شاهدیه، بررسی تعرفه ها و حل مشکل دونقشه ای بودن در شهر شاهدیه شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

نظرات